Datum för föreningsavgiften

Då vi fått frågor om varför avin till årsavgiften ännu inte har kommit, informerar vi om de ändrade förfallodagarna som beslutades på årsmötet 2023.

Årsavgiften för Samfälligheten är 12 000 kronor och betalas kvartalsvis i efterskott;

Januari – Mars, 3 000 kr, förfallodag 27/3

April – Juni, 3 000 kr, förfallodag 27/6

Juli – Augusti, 3 000 kr, förfallodag 27/9

September – December, 3 000 kr, förfallodag 27/12

Det betyder att vi får ytterligare en månads respit mot tidigare år när det gäller den sista betalningen.

Mvh

Greta Tellström
Kassör Sörsam