Kontakt

Sorsam.se är den officiella informationsplatsen för Sörskogens Samfällighetsförening. Nedan finner du föreningens kontaktuppgifter.

Sörsam Samfällighetsförening
Flugsvampsvägen 35
141 60 Huddinge

Organisationsnummer 716416-3102

Bankgiro 5208-3862

Kontakta styrelsen via styrelsen@sorsam.se, eller respektive styrelsemedlem via fornamn.efternamn@sorsam.se