Ansvarsområden

Styrelsens medlemmar har fördelat ansvarsområden mellan sig, samt några andra frivilliga medlemmar. Avsikten är att vara kontaktperson för aktuellt sakområde samt handläggare i ärenden av enklare omfattning och brådskande ärenden.

Kontaktinformation till respektive styrelsemedlem vid behov är fornamn.efternamn@sorsam.se
(å, ä och ö fungerar inte i e-postadresser).

Ansvarsområden

ArboristMarko Grbovic
BredbandErik Ahlén
Byalagsstuga Ann Nilsson & Pia Halonen
Elavläsning garagen Erik Ahlén (Marko P)
Entreprenad Marko Grbovic
Flaggning Erika och Adrian T127 (ej i styrelsen)
Försäkring Greta Tellström
Garage Tareq Khan
Garagebelysning Ivan Bohm
GDPRStyrelsen
Hemsida Johan Bennerheim (ej i styrelsen)
Info till medlemmarna Marko Petronijevic & Sebastian Grbovic
Lekparker Jeanette Ramstedt & Katarina Vaitsis
Mark Jeanette Ramstedt & Katarina Vaitsis
Medlemsregister Greta Tellström
Nyckel till förråd och stege Marko Grbovic
Parkering/EasyparkGreta Tellström, Marko Grbovic, Marko Petronijevic
Pulkaskydd Ivan Bohm
Tak Tareq Khan
TV-nätErik Ahlén
Tömma papperskorgarGreta Tellström
Underhållsplan Styrelsen
ValborgStyrelsen (Sörskogens IF)
Vatten och avlopp Tobias Granat (ej i styrelsen)
Vårstädning, arbetsplanStyrelsen
ÅrsstämmaStyrelsen