Ansvarsområden

Styrelsens medlemmar har fördelat ansvarsområden mellan sig, samt några andra frivilliga medlemmar. Avsikten är att vara kontaktperson för aktuellt sakområde samt handläggare i ärenden av enklare omfattning och brådskande ärenden.

Kontaktinformation till respektive styrelsemedlem vid behov är fornamn.efternamn@sorsam.se
(å, ä och ö fungerar inte i e-postadresser).

Ansvarsområden

Bredband

Tommy Lyrén

Byalagsstuga

Camilla Adolfsson

Elavläsning garagen

Marko Petronijevic

Entreprenad

Marko Grbovic

Flaggning

Lasse Hansson och Charles Jensen (ej i styrelsen)

Försäkring

Greta Tellström

Garage

Marko Petronijevic

Garagebelysning

Greta Tellström

Hemsida

Johan Bennerheim (ej i styrelsen)

Info till medlemmarna

vakant

Lekparker

Marko Grbovic

Mark

vakant

Medlemsregister

Greta Tellström

Nyckel till förråd och stege

Marko Grbovic

Parkering 

Marko Petronijevic

Pulkaskydd

Styrelsen

Stödmuren

Marko Grbovic

Tak

Tommy Lyrén

Trädvård

Marko Grbovic

TV-nät

Tommy Lyrén

Underhållsplan

vakant

Vatten och avlopp

Bo Persson (ej i styrelsen)

Uppdaterad 2023-05-02

Sörskogens samfällighetsförening

%d bloggare gillar detta: