Elavläsning garage

Förbrukning av el i garaget för respektive hushåll skall inrapporteras till styrelsen varje år.
Förseningsavgift för avläsning av garage-el är 50 kr. Vid utebliven avläsning, trots påminnelse, debiteras 500 kr i schablonavgift.

Senaste inlämningsdatum är 30 juni.