Protokoll årstämmor, deklarationsinfo, verksamhetsberättelser m.m.

Som samfällighet är Sörsam skyldig att anpassa hanteringen av personuppgifter sedan den nya dataskyddsförordningen, GDPR, ersatte Personuppgiftslagen, PUL, den 25 maj 2018.

Därför har de flesta stämmoprotokoll tillfälligt tagits från hemsidan för att sedan publiceras i versioner där man maskerat alla personuppgifter (t ex namn på de som skrivit motioner). Originalen kommer finnas kvar i fysisk form. Protokoll, kallelser m.m. återkommer på denna sida när det arbetet är klart.

Läs mer på https://sorsam.se/sorsam-andrar-rutiner-for-nya-dataskyddsforordning-gdpr/

Sörskogens samfällighetsförening

%d bloggare gillar detta: