Protokoll årstämmor, deklarationsinfo, verksamhetsberättelser m.m.

Som samfällighet är Sörsam skyldig att anpassa hanteringen av personuppgifter sedan den nya dataskyddsförordningen, GDPR, ersatte Personuppgiftslagen, PUL, den 25 maj 2018.

Därför har stämmoprotokoll tagits från hemsidan i syfte att återpubliceras i versioner personuppgifter maskerats. (t ex namn på motioner). Originalen kommer finnas kvar i fysisk form. 

Deklarationsuppgifter