Bredband och TV

Bredband

Hushållen i Sörsams samfällighetsförening har sedan 2014 en gruppanslutning 500/500Mbit/s från leverantören Telenor.  Bredbandsavgiften ingår i samfällighetsavgiften som betalas av respektive hushåll i samfälligheten. Kontakt med leverantören sköts av respektive fastighetsägare. 

Bredbandet levereras via en fiberkonverterare som finns installerad i samtliga hushåll. I gruppanslutningen ingår lån av en bredbandsrouter med inbyggt trådlöst nätverk. Installation av fasta nätverksuttag i huset  står den enskilde fastighetsägaren för.

I anslutningen ingår inte TV eller telefoni. Leverantören erbjuder tjänster som IPTV och IP-telefoni mot kostnad.

Kontakta Telenor kundtjänst för mer information.

TV

Hushållen i Sörsam har tillgång till kabel-TV via uttag för antennkabel i fastigheten. Leverantören av kabel-TV är Com Hem. Kanalutbudet är avtalat mellan Sörsam och leverantören. Kostnad för kabel-TV ingår i samfällighetsavgiften.

Det går att få tillgång till ett större kanalutbud från leverantören mot kostnad. Fastighetsägaren står själv för denna kostnad.

Kontakta Com Hem kundtjänst för mer information.

Sörskogens samfällighetsförening

%d bloggare gillar detta: