Bredband och TV

BREDBAND (Telenor)

Samtliga fastigheter i Sörsam har fiber 500/500Mbit/s från Telenor indraget. Kostnaden för fiberanslutningen ingår i samfällighetsavgiften och kan inte väljas bort om man väljer andra anslutningsalternativ eller inte nyttjar fiberanslutningen.

I anslutningen ingår lån av trådlös router från Telenor. Fastighetsägaren ansvarar för lånet av routern.

Inkommande fiber sitter vanligtvis monterad nära balkong/altandörr på mellanplan mot baksidan. Avvikelser kan förekomma. Telenor ansvarar för att inkommande anslutning fungerar. Vid problem, kontakta Telenor kundtjänst.
Installation av fler nätverksuttag står respektive fastighetsägare för.

Övriga tjänster som TV eller telefoni ingår ej i anslutningen. Separata abonnemang kan tecknas av respektive fastighetsägare.

Styrelsen hanterar inga bredbandsfrågor. All kontakt sker direkt mellan fastighetsägaren och kundtjänst. Styrelsen har endast betalansvaret mot leverantören.

TV (Tele2)

Samtliga fastigheter i Sörsam har kabel-TV från Tele2 (f.d. Com Hem, och ej att förväxla med snarlika Telenor för fiberanslutningen). Kanalutbudet är avtalat mellan Sörsam och Tele2. Kostnad för kabel-TV ingår i samfällighetsavgiften och kan inte väljas bort om man väljer andra TV-alternativ eller inte nyttjar kabel-TV.

Det går att få tillgång till ett större kanalutbud från Tele2, men då behövs också en separat bredbandsanslutning från Tele2. Det går inte att nyttja befintlig fiberanslutning via Telenor för att få tillgång till ett större kanalutbud från Tele2.
Fastighetsägaren står själv för denna kostnad.
Kontakta Tele2 kundtjänst för mer information.