Information om lekparker & bollplan

Tack för alla era synpunkter angående lekparkerna. Vi har nu haft ett möte med entreprenören och gått igenom det vi sett behöver åtgärdas. Nästa vecka kommer entreprenören att påbörja det sista av arbetet med lekparkerna.

Renoveringen av bollplanen kommer även snart att starta. Arbetet förväntas ta några veckor. Under den tiden får inte bollplanen beträdas, då större byggmaskiner och material kan förekomma runt bollplanen.

Vänligen respektera avspärrningarna som kommer sättas upp i lekparkerna samt runt bollplanen.