Info från närpolisen Huddinge januari 2024

Hej grannar, här kommer polisens nyhetsbrev för grannsamverkangrupper i Huddinge, gällande brotten i januari-24:

https://drive.google.com/file/d/10B2DL4A4jT0IT_s9KV_xg-duMdLwx-Sp/view?usp=sharing

Mvh polisen Huddinge via din kontaktperson för grannsamverkan (GSV).