Parkering

Varje fastighet har tillgång till två parkeringsplatser. En framför fastigheten och en garageplats. Om din parkering framför huset är bebyggd så skall du parkera ditt fordon i garaget. Om ditt garage redan är upptaget så finns det möjlighet att hyra garage av grannar i området. Om hushållet har fler än två fordon så gäller samma sak.

Det är förbjudet att nyttja våra gästparkeringar för parkering av fordon som nyttjas av fastighetsägaren eller boende i fastigheten, ex. privata fordon, leasade fordon, hyrda fordon, tjänstefordon etc.


För information: Parkeringen vid Pumphuset på Tryffelvägen tillhör Huddinge kommun, inte Sörsam. Där gäller Kommunens parkeringsregler. Se kommunens hemsida för aktuell information kring parkeringsregler etc. där.