Laddning av elbil i garage ej tillåtet

Det är inte tillåtet att ladda sin el/hybridbil i våra garage. Detta på grund av brandrisken då elsystemet i garagen inte är anpassade för laddning av bilar. Om du har en el/hybridbil så skall denna laddas vid din fastighet i en godkänd laddstation.

/Styrelsen