Ekonomi

Debitering av medlemsavgift kvartalsvis

Debiteringsperiod 1 januari – 31 mars
Förfallodag 27/3
3000 kr
Debiteringsperiod 1 april- 30 juni
Förfallodag 27/6
3000 kr
Debiteringsperiod 1 juli – 31 augusti
Förfallodag 27/9
3000 kr
Debiteringsperiod 1 september – 31 december
Förfallodag 27/12
3000 kr

Medlemsavgiften är en årlig avgift och debiteras fastighetens ägare i eller i nära anslutning till slutet på varje kvartal (släpande). Medlemsavgiftens storlek och betalningsintervall bestäms av Sörsams årsstämma. Debiteringen av medlemsavgiften är uppdelad på fyra kvartal och debiteras via Villaägarna för Sörsams räkning. En avi kommer i brevlådan som skall betalas till Villaägarna. Det är den registrerade fastighetsägare vid avgiftens förfallodatum som är ansvarig för att medlemsavgiften betalas i tid.  Om fastigheten byter ägare får köpare och säljare göra upp sinsemellan om eventuell uppdelning av kvartalsbetalningen.

Missad inbetalning är grund för påminnelseavgift från Villaägarna..
Förseningsavgift 60 kr för påminnelse 1.
Förseningsavgift 60 kr samt en administrationsavgift på 50 kr för påminnelse 2.

Debitering av garage-el

Förbrukning av el i garaget för respektive hushåll skall inrapporteras till styrelsen varje år. Förseningsavgift för avläsning av garage-el är 50 kr. Vid utebliven avläsning, trots påminnelse, debiteras 500 kr i schablonavgift.

Ovanstående uppgifter är enhälligt tagna på årsmöte.