Ekonomi

Debitering av medlemsavgift kvartalsvis

Debiteringsperiod 1 januari – 31 mars
Debiteringsdatum 30 april*
3000 kr
Debiteringsperiod 1 april- 30 juni
Debiteringsdatum 30 juni
3000 kr
Debiteringsperiod 1 juli – 30 september
Debiteringsdatum 30 september
3000 kr
Debiteringsperiod 1 oktober – 31 december
Debiteringsdatum 30 november**
3000 kr

Medlemsavgiften är en årlig avgift och debiteras fastighetens ägare i eller i nära anslutning till slutet på varje kvartal (släpande). Medlemsavgiftens storlek och betalningsintervall bestäms av Sörsams årsstämma. Debiteringen av medlemsavgiften är uppdelad på fyra kvartal och debiteras via Villaägarna för Sörsams räkning. En avi kommer i brevlådan som skall betalas till Villaägarna. Det är den registrerade fastighetsägare vid avgiftens förfallodatum som är ansvarig för att medlemsavgiften betalas i tid.  Om fastigheten byter ägare får köpare och säljare göra upp sinsemellan om eventuell uppdelning av kvartalsbetalningen.

Missad inbetalning är grund för påminnelseavgift från Villaägarna..
Förseningsavgift 60 kr för påminnelse 1.
Förseningsavgift 60 kr samt en administrationsavgift på 50 kr för påminnelse 2.

*Debitering i april p.g.a. Sörsams årsstämma i mars. Om avgiften justeras ska ändringen hinna tillämpas på första kvartalet.
**Debitering i november för att inte krocka med jul/nyår.

Debitering av garage-el

Förbrukning av el i garaget för respektive hushåll skall inrapporteras till styrelsen varje år. Förseningsavgift för avläsning av garage-el är 50 kr. Vid utebliven avläsning, trots påminnelse, debiteras 500 kr i schablonavgift.

Ovanstående uppgifter är enhälligt tagna på årsmöte.

Bostadspärla på Södertörn, ett stenkast från sjön Orlången

%d bloggare gillar detta: