Invigning av Bollplanen

Äntligen! Imorgon, torsdagen den 23 maj 2024, kl. 19:30 öppnar bollplanen efter all den väntan vi har varit med om. Vi kommer att inviga bollplanen med en fotbollsmatch kl 19:30. Kom och var med! //Styrelsen

Gräsklippning av samfälld mark

Hej, Vår underleverantör HSB har avsikt att komma på torsdag den 23 maj och klippa gräset på samfälld mark. De, och vi i styrelsen, ber våra samtliga medlemmar att plocka in sina studsmattor och andra eventuella hinder från samfälld mark och placera…

Medlemsavgift till SÖRSAM

Hej grannar! I mitten av maj kommer nästa faktura som avser medlemsavgift till SÖRSAM avseende april-juni 2024 Vi saknar fortfarande mailadresser till några boende. Vet du med dig att du ännu inte lämnat din mailadress till  Föreningshuset med hjälp av den kod…

Info från närpolisen Huddinge april 2024

Hej grannar, här kommer polisens nyhetsbrev för grannsamverkangrupper i Huddinge, gällande brotten i februari-april 2024. Med vänliga hälsningar polisen Huddinge via din kontaktperson för grannsamverkan (GSV).

Bollplan Sörskogen

På förekommande anledning vill styrelsen informera boende i Sörskogen om att det är strikt förbjudet att besöka multiplanen (fotbollsplanen) då renovering pågår. Stängslet som står vid båda ingångarna och blockerar önskar vi att de står kvar och inte plockas bort. Vi är…

Information om lekparker & bollplan

Tack för alla era synpunkter angående lekparkerna. Vi har nu haft ett möte med entreprenören och gått igenom det vi sett behöver åtgärdas. Nästa vecka kommer entreprenören att påbörja det sista av arbetet med lekparkerna. Renoveringen av bollplanen kommer även snart att…

Lekparker/Fotbollsplan

Inom kort så kommer arbetet av lekparkerna fortskrida och arbetet med fotbollsplan att påbörjas. Är det något vi boende sett som kan vara av värde för oss i styrelsen att lyfta till entreprenören så ber vi er maila in till styrelsen senast…

Datum för föreningsavgiften

Då vi fått frågor om varför avin till årsavgiften ännu inte har kommit, informerar vi om de ändrade förfallodagarna som beslutades på årsmötet 2023. Årsavgiften för Samfälligheten är 12 000 kronor och betalas kvartalsvis i efterskott; Januari – Mars, 3 000 kr,…

Laddning av elbil i garage ej tillåtet

Det är inte tillåtet att ladda sin el/hybridbil i våra garage. Detta på grund av brandrisken då elsystemet i garagen inte är anpassade för laddning av bilar. Om du har en el/hybridbil så skall denna laddas vid din fastighet i en godkänd…