Sörskogens samfällighetsförenings årsstämma 2024

Hej, grannar! Styrelsen vill påminna er om att Tisdagen den 5 mars, klockan 19:30 på Folkets Hus i Huddinge Centrum är det samfällighetsföreningens årsstämma. Kallelse har delats ut till era brevlådor, men för er som vill ha kallelse digitalt finns nedladdningslänk nedan.

Info från närpolisen Huddinge januari 2023

Hej grannar, här kommer polisens nyhetsbrev för grannsamverkangrupper i Huddinge, gällande brotten i januari-24: Mvh polisen Huddinge via din kontaktperson för grannsamverkan (GSV).

Datum för föreningsavgiften (nytt utskick)

Hej, det gick tidigare ut ett mail om vilka datum som avin för föreningsavgiften skickas ut. Men då vissa inte kunde läsa det mailet kommer samma info här igen i sin helhet så att den når så många som möjligt. Denna information,…

Avbrott på internet 18/1, byte av elmätare

Hej, det kommer att bli ett avbrott på internet torsdag 18 januari nån gång mellan 07-09. Detta pga att elmätaren ska bytas i Byan. Avbrottet beräknas pågå i cirka 30 minuter. Vidare kommer elen till garagen att brytas nån gång under vecka…

Datum för föreningsavgiften

Då vi fått frågor om varför avin till årsavgiften ännu inte har kommit, informerar vi om de ändrade förfallodagarna som beslutades på årsmötet 2023. Årsavgiften för Samfälligheten är 12 000 kronor och betalas kvartalsvis i efterskott; Januari – Mars, 3 000 kr,…

En julhälsning från styrelsen

Hej grannar, Snart är det jul Ljusslingan runt Byan är för närvarande trasig, kommer att repareras/bytas ut så snart som möjligt. Därefter kommer slingan att lysa upp Sörskogen så som förra året. Nu har vi äntligen fått lite snö och i skrivande…

Pulkaskydden i pulkabacken!

Det har uppdagats att vissa kreativa individer plockar loss pulkaskydden runt lyktstolparna vid pulkabacken och ÅKER(!) på dem. Även om det säkert är väldigt roligt så är skydden där för att undvika skador om en åkare skulle krocka med en lyktstolpe. Pulkaskydden…

Info från närpolisen Huddinge oktober 2023

P.g.a. sjukdom m.m. kommer senaste info från närpolisen Huddinge senare än tänkt. Med anledning av att inbrott i bostäder har minskat kraftigt senaste åren, och det verkar vara en ihållande trend (hurra!) så ser vi över hur vi ska lägga upp våra…

Info från närpolisen Huddinge juni 2023

Information/statistik från Huddinge närpolis bl.a. gällande inbrott i bostäder under sommaren 2023. Obs! Ej specifikt för Sörskogen! En del stölder från tomter och från förråd/garage av tex bildäck och cyklar, men även katalysatorstölder och telefon- och SMS-bedrägerier. (Tips! Förvara inte saker som…