Info från närpolisen Huddinge april 2024

Hej grannar, här kommer polisens nyhetsbrev för grannsamverkangrupper i Huddinge, gällande brotten i februari-april 2024.

Med vänliga hälsningar polisen Huddinge via din kontaktperson för grannsamverkan (GSV).