Bollplan Sörskogen

På förekommande anledning vill styrelsen informera boende i Sörskogen om att det är strikt förbjudet att besöka multiplanen (fotbollsplanen) då renovering pågår. Stängslet som står vid båda ingångarna och blockerar önskar vi att de står kvar och inte plockas bort. Vi är tacksamma om detta kan respekteras tills att renoveringen är slutförd så vi får en fin multiplan så småningom. Då vi vet med oss att det är många barn som är ute och leker själva vore vi tacksamma om ni pratar med era barn att det inte är okej att vistas under renovationen.