Förvaring av annat än fordon i garaget

Man har sett att många förvarar andra saker än fordon i garagen. Möbler, katonger, bildäck etc. Några har också byggt väggar på sina garageplatser av olika anledningar. Garagelängorna, garageplatsen, garagebelysning och eluttaget i garaget är samfälld egendom och det är inte tillåtet att förvara andra saker än fordon i garaget av branssäkerhetsskäl. Byggnation av väggar i garagen är inte tillåtet och försvårar vid underhåll av garagen samt kan utgöra en risk/ett hinder vid en eventuell brand.