Påminnelse om att inte tvätta bilen på våra gator

Styrelsen vill påminna om att inte tvätta bilen på våra gator utan på en plats avsedd för biltvätt där spillvattnet tas om hand. Se bifogad broschyr/länk. Spillvatten på våra gator rinner direkt orenat ut i sjön Orlången.

http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/pdf1/informationsmaterial/broschyrer/biltvatt/ren-bil-med-rent-samvete.pdf