Info från närpolisen Huddinge maj 2024

Hej grannar, här kommer polisens nyhetsbrev för grannsamverkangrupper i Huddinge, gällande brotten i April-Maj 2024. Med vänliga hälsningar polisen Huddinge via din kontaktperson för grannsamverkan (GSV).

Invigning av Bollplanen

Äntligen! Imorgon, torsdagen den 23 maj 2024, kl. 19:30 öppnar bollplanen efter all den väntan vi har varit med om. Vi kommer att inviga bollplanen med en fotbollsmatch kl 19:30. Kom och var med! //Styrelsen

Medlemsavgift till SÖRSAM

Hej grannar! I mitten av maj kommer nästa faktura som avser medlemsavgift till SÖRSAM avseende april-juni 2024 Vi saknar fortfarande mailadresser till några boende. Vet du med dig att du ännu inte lämnat din mailadress till  Föreningshuset med hjälp av den kod…

Laddning av elbil i garage ej tillåtet

Det är inte tillåtet att ladda sin el/hybridbil i våra garage. Detta på grund av brandrisken då elsystemet i garagen inte är anpassade för laddning av bilar. Om du har en el/hybridbil så skall denna laddas vid din fastighet i en godkänd…

Parkeringsförbud vid byan

Styrelsen vill påminna om att det är förbjudet att parkera utanför Byan när man har fest. Det är enbart tillåtet att köra bil till Byan för att hämta/lämna saker när man har hyrt Byan.

Påminnelse om att inte tvätta bilen på våra gator

Styrelsen vill påminna om att inte tvätta bilen på våra gator utan på en plats avsedd för biltvätt där spillvattnet tas om hand. Se bifogad broschyr Spillvatten på våra gator rinner direkt orenat ut i sjön Orlången.

Förvaring av annat än fordon i garaget

Man har sett att många förvarar andra saker än fordon i garagen. Möbler, katonger, bildäck etc. Några har också byggt väggar på sina garageplatser av olika anledningar. Garagelängorna, garageplatsen, garagebelysning och eluttaget i garaget är samfälld egendom och det är inte tillåtet att förvara andra saker än…