Vårstädning lör 21 april 2018, samling kl. 10.00 vid Byan

Uppdatering: Städdagen i år kommer enbart hållas på lördag den 21:a a april.

Lördag 21 april är det dags för vårstädning!
Vi samlas vid Byan klockan 10.00 för koordinering av arbetsinsatser med paus för korvgrillning och fika klockan 12.00, varefter vi återupptar städandet. Det kommer att finnas både kycklingkorv och sojakorv. Kom och passa på att träffa lite grannar och gör fint i vårt område.

Observera att säckarna skall tömmas i containrarna, annars får vi betala straffavgifter för sortering.

Om trädfällning förekommer får man gärna ta ved av det som sågas. De som hjälper till med trädfällningen har förtur till veden. Det som anses vara eldningsbar ved läggs sedan UTANFÖR containern vid Taggsvampsvägen 1. Den ved som ligger där är det fritt för alla att ta.