Vårstädning 2018 endast lördag 21 april

Städdagen i år kommer enbart hållas på lördag den 21:a april. Styrelsen bjuder på sedvanlig korv och fika efter några timmars arbete. Efter lunchen så återupptas städarbetet.  På städdagen kommer borttagning av sly att prioriteras.

Se även https://sorsam.se/varstadning-lor-21-april-2018-samling-kl-10-00-vid-byan/