Valborg 2022

Hej grannar!

Äntligen får vi elda och ses igen efter flertal år utan majbrasa!

Majbrasan anordnas vid pumphuset mellan ”gamla” och ”nya” Sörskogen.

Brasan kommer att tändas ca 20.00.

Fackeltåg startar från Byalagstugan 19.45.

Sörskogens IF kommer ställa upp med bord och försäljning av lättare dryck och förtäring 👍

Efter 23.00 kommer man sakta att börja släcka elden.

Eldansvariga är 5 st boende i Sörskogen 👍

Välkomna att fira in våren tillsammans med grannar och vänner! ☀️

Väl mött!

/Styrelsen