UPPDATERING AV E-POSTUPPGIFTER FÖR SÖRSAM

Heminfoutskicket Hemma i Sörskogen samt en del annan information skickas ut ett antal gånger per år via e-post till föreningens medlemmar.

Utskick via e-post har ersatt de tidigare utskicken via papper i brevlådan för att både spara tid och pengar för föreningen, men också för att spara på miljön.

Fördelen med att få information via e-post utöver de anledningar som nämnts ovan är att styrelsen får en kontaktväg genom vilken man snabbt kan nå ut med information till föreningens medlemmar vid behov, något som är svårt att göra med samma frekvens via en lapp i brevlådan.

Om du i dagsläget inte får heminfo via e-post kan det bero på en eller flera av följande anledningar

  • du inte har meddelat en fungerande e-postadress till styrelsen
  • din e-postadress inte längre är giltig
  • din e-postlåda är full
  • utskicket har hamnat i Skräppostmappen

Anmäl gärna en fungerande e-postadress till styrelsen@sorsam.se så att vi enkelt kan nå ut till samtliga våra medlemmar.

Om du vet med dig att du har angett en fungerande e-postadress, kontrollera gärna att du mottog utskicket ”Hemma i Sörskogen december 2016” som skickades ut den i december 2016. Då vet du att din e-postadress fungerar.

Gå gärna också in på föreningens hemsida www.sorsam.se och läs de senaste nyheterna. Där kan du också anmäla din e-postadress för att få uppdateringar i mailen när nya inlägg görs.