Tvätta bilen rätt

Tvätta gärna bilen, men inte på gatan, framför huset eller där vattnet rinner ner i dagvattenbrunnar och ut i naturen.

På kommunens hemsida kan du läsa hur bilen kan tvättas på rätt sätt för att inte skada växt- och djurlivet i vår natur. Där hittar du även information om Miljöbalken samt en länk till Stockholm Vattens information om biltvätt.

Tvätta bilen på rätt sätt (Stockholm vatten)

Biltvätt (Huddinge kommun)