Totalt eldningsförbud i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat om utökat eldningsförbud i Stockholms län. Det utökade eldningsförbudet är totalt och omfattar ALL eldning, inklusive grillning på egen tomt och särskilt iordningställda grillplatser. Total fire ban throughout Stockholm County.

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat.html