Tillfälligt avbrott

Vi har ett brott på en elkabel som försörjer utrustningen som levererar Kabel-Tv från Tele2 (f.d. Com Hem) till långa Taggen. Kabelbrottet är under klätterställningen på Sörskogens Förskola.

Vi gör en provisorisk lösning där en snäll medlem lånar oss ström för utrustningen tills förskolan stänger för sommaren och entreprenören kan gräva där.