Takrenoveringen

Vi har nu handlat upp takarbeten för kv. Taggsvampen. Entreprenör är Nynäs Tak AB och arbetena har startat den 14 mars 2017 med början på Bläcksvampsvägen. De bedrivs etappvis under vår-, sommar- och höstsäsongerna och beräknas vara avslutade på Taggsvampsvägen i mitten av oktober 2018. Ordningen är vald efter hur vi tror att husen byggdes.

Arbetet innebär att all gammal papp tas bort. Takpanelen inspekteras och eventuella skador lagas. En ny underlagspapp lägges. Så stor del av gamla papptäckningen tas bort, att man hinner täcka med ny papp samma dag. Underlagspappen klarar eventuella regnväder. Vid problem kommer den frilagda ytan att täckas med presenning. På underlagstäckningen lägges en vattentät ytpapp.

Plåtbeslagning vid krön och takfot kommer att rivas och ersättas med ny. Hängrännor bytes till större. Topplåt till fläktkammare kommer att bytas ut. Vid detta arbete monteras fläkten bort och återmonteras när arbetet är klart.

Vid skador på ramar till fläktkammare och takljuskupoler kommer dessa att bytas ut.

Möjlighet att få fläkten utbytt till ny kommer att erbjudas. Det arbetet samordnas med Nynäs Tak AB. Fläkten är husägarens egendom, men några egna initiativ under entreprenadtiden kommer inte att accepteras.  Det kommer också att vara möjligt att få takljuskupolen utbytt t.ex. till öppningsbar. Kostnaden för ny fläkt och takljuskupol debiteras fastighetsägaren.

Inför start av arbetena ombedes alla husägare att plocka bort antenner och annan utrustning som kan vara i vägen.

Vid frågor om takarbeten, vänligen vänd Er till marko.grbovic@sorsam.se.

Mer och löpande information om takarbetet finner ni på hemsidan www.sorsam.se under menyn

Med vänlig hälsning

Takgruppen

För att snabbast och lättast få den senaste informationen kring händelser i området, info från styrelsen och info kring takrenoveringen, anmäl din e-post för uppdateringar på www.sorsam.se, anmäl din e-post till styrelsen@sorsam.se samt gå med i Facebookgruppen Hemma i Sörskogen.

 

%d bloggare gillar detta: