Takrenoveringen är klar!

Takprojektet är avslutat och alla fastigheter har fått nytt tak. Entreprenaden är avslutad sedan 30 oktober och den är godkänd. Vi vill tacka alla för tålamodet under projektet pågick och särskilt tack till alla i Takgruppen för väldigt bra jobb gjort.

Mvh

Marko Grbovic
Ledamot

Sörskogens samfällighetsförening