Takrenovering FAQ

Fråga: Kupolramen (brun på bild ovan) som sitter i min takkupol är rutten/skadad/dålig. Vem byter ut den?
Svar: Själva takkupolen samt ramen som sitter i kupolen på tillhör fastighetsägaren. Den åtgärdar du själv.

Fråga: Jag hade målat insidan av takkupolramen (orange på bild ovan), men fått den utbytt p.g.a. att den var dålig. Nu är den inte målad längre. Vem målar om den?
Svar: Takkupolramen (orange på bild ovan) tillhör samfälligheten. Den byts kostnadsfritt ut om den är dålig, men den målas inte igen.

Fråga: Det har fallit ner grovkorningt damm och smuts på min fram- och baksida under takrenoveringen. Vem städar undan det?
Svar: Det är omöjligt att utföra en takrenovering utomhus utan att det faller ner en viss mängd skräp, damm o.s.v. Tänk på att ta undan sådant som kan bli smutsigt i samband med att takrenoveringen pågår på din fastighet. Städningen efter renoveringen faller på fastighetsägaren.

%d bloggare gillar detta: