Takomläggningen drar igång

Bästa grannar i Sörskogen!

Som ni alla vet ska taken bytas ut stegvis under den kommande 2-årsperioden. Först ut är fastigheterna på Bläcksvampsvägen, där arbetet påbörjas redan om en vecka om vädrets makter står oss och vår entreprenör Nynäs Tak bi.

Under den här perioden kommer det att infinna sig en viss röra utanför respektive fastighetslänga. Exempelvis så kommer byggmaterial att placeras i stora Big Bagssäckar och stå taket (på takstolarna) på den fastighet som får nytt tak, för att sedan lyftas ner av en kranbil och köras bort. Denna procedur kan komma att orsaka lite besvär för framkomligheten, men bör vara snabbt övergående.

Vi ber alla i Sörskogen att ha tålamod med att det kan komma att uppstå strul som behöver lösas i stunden. Vi får göra så gott vi kan tillsammans och hjälpas åt helt enkelt. Det är ett stort byggnadsprojekt och takgruppen och styrelsen kommer att ha fullt upp med att sköta projektet. Vi håller tummarna för att det inte kommer att ha någon nämnbar inverkan på styrelsens ordinarie arbetsuppgifter och dagliga göromål.

Om man behöver framföra synpunkter ska man kontakta marko.grbovic@sorsam.se, som utgör vår kommunikationskanal till entrepenören under takomläggningsprojektet..

Det är alltså av yttersta vikt att man inte riktar sina frågor/klagomål/synpunkter gällande takrenoveringen till byggarbetarna på plats då de endast är där för att utföra beställt arbete. Kontakta istället marko.grbovic@sorsam.se som tar det vidare.

Som vanligt nås även styrelsen på styrelsen@sorsam.se.

Mvh styrelsen Sörsam