Takarbetena återupptas

På grund av den extrema torkan och det totala eldningsförbudet som länsstyrelsen införde så tog takentreprenören en paus i arbetet under några dagar för att säkerställa att deras arbetsmetoder och utrustning inte bryter mot förbudet och brandsäkerheten.

Efter samråd med Brandskyddsföreningen och Södertörns Brandförsvar har Nynäs Tak nu tagit beslutet att arbetet kan återupptas. Särskild försiktighet ska tas och byggledningen ska följa utvecklingen med vädret och brandrisken så att de så kallade heta arbetena inte genomförs om det inte kan göras med de säkerhetskrav som finns. Alla som jobbar med heta arbeten ska ha rätt behörighet och utbildning för att göra det på ett säkert sätt.

Arbetena kommer därför återupptas från och med imorgon, onsdag.

Alla frågor och rapporter om eventuella avvikelser tas tacksamt emot av Marko Grbovic, som har direktkontakt med byggledningen. Maila till marko.grbovic@sorsam.se eller ring 070-810 28 18.

För mer information, se även

Brandskyddsföreningens rekommendation för heta arbeten i rådande vädersituation