eInstruktioner för styrelsen

Göra inlägg på bloggen www.sorsam.se

Utskick massmail 200+ mottagare

Ta total (regelbunden) backup på hemsidan, databasen och alla inlägg på bloggen

Uppdatera WordPress till senaste version på www.sorsam.se

Tillägg (Add-ons) på bloggen

Lägg till mail i mobilen (extern guide från One.com), Android och iOS

Tryckeri för pappersutskick Sörsam

Sidor att uppdatera efter årsstämma på sorsam.se

Göra inlägg på bloggen www.sorsam.se
 • Logga in på www.sorsam.se/wp-admin med din e-postadress. För att kunna göra inlägg på sidan måste ditt konto måste ha minst rollen Författare, men rollen Redaktör är att föredra.
  Redaktör – Kan skriva och publicera inlägg. Kan förutom att ändra sina egna artiklar även ändra i andras.
  Författare – kan skriva och publicera egna artiklar men inte ändra i andras.
  Om ditt konto saknar rätt roll, kontakta hemsideansvarig/admin för ändring.
 • Klicka på +NYTT längst upp i panelen och välj Inlägg.
 • Ge inlägget en tydlig, beskrivande titel. Inte bara ”Information” eller ”Grannsamverkan” utan ”Information om taken”, ”Grannsamverkan februari 2018” eller liknande. WordPress sätter statiska sökvägar på inlägg och sidor. Namnsättningen kan bli förvirrande med för korta inläggstitlar. Inläggets titel blir sedan sökvägen (permalänk) till inlägget. Sökvägen kan ändras manuellt genom att klicka Redigera på Permalänken som dyker upp under titeln när man markerar rutan  för inläggstexten.
 • Skriv din text i inlägget. Lägg till bilder i inlägget om så önskas genom att klicka på knappen Lägg till media. Observera att om man vill ha en bild bakom inläggets titel ska bilden inte läggas in i inlägget utan som Utvald bild. Se längre ner. Bilder i inlägget kan laddas upp i förväg innan inlägget skrivs eller när man klickar på knappen Lägg till media.
 • Sätt kategori på inlägget. De flesta inläggen sätts på Aktuell information. Om relevant kategori saknas kan denna läggas till. Ett inlägg bör ha EN kategori. Det kan istället ha flera Taggar. Ett inlägg kan dock ha flera kategorier om så önskas.
 • Sätt Taggar på inlägget. Taggar används för att märka inlägget med vad innehållet handlar om. T.ex. kan ett inlägg om inställd majbrasa kategoriseras som Aktuell information men taggas med Majbrasa. Då kan man hitta inlägget genom att både söka i kategorin Aktuell information med även på inlägg taggade med Majbrasa. Inlägg som ska fästas på framsidan taggas med Utvalt. Utvalt är en tagg som triggar WordPress att fästa inlägget bland de sex fästa inläggen. Om flera än sex inlägg är taggade Utvalt visas de i datumordning med nyast först. Inlägg nummer sju åker automatiskt ner i loggen för inlägg nedanför i datumordning.
 • Lägg till en utvald bild om så önskas. Utvald bild är den bild som syns bakom inläggstiteln när inlägget läses. Om ett inlägg ska fästas bland de sex fästa inläggen bör det ha en utvald bild. Utvald bild kan laddas upp i förväg innan inlägget skrivs eller när man klickar på Utvald bild. En utvald bild bör vara minst 675 pixlar x 375 pixlar stor för att fylla ut bildområdet ordentligt.
 • Inlägget är klart att publiceras. Kontrollera noga innan att all information i inlägget stämmer. I samma stund som man klickar Publicera skickas ett mail till alla som prenumererar på inläggen. Om man uppdaterar inlägget med ytterligare information eller ändrar något i inlägget får prenumeranterna inte ett nytt mail.
  Inlägg kan ställas in att publiceras på en angiven tidpunkt automatiskt. I sektionen Publicera längst upp till höger klickar man Redigera på Publicera direkt. Sätt önskat datum och tid. Glöm inte att klicka på OK efter datum och tid satts.
  Observera att om man vill bakdatera ett inlägg att stå som om det var skrivet för länge sedan och ha ett tidigare publiceringsdatum i texten kommer ett mail ändå att skickas till prenumeranter.
 • Klicka på Publicera. Om ingen specifik tidpunkt satts kommer inlägget att publiceras omedelbart.

Utskick massmail 200+ mottagare

 • Mail till förenings fastighetsägare skall skickas som Dold kopia. Detta för att inte avslöja allas e-postadresser för alla andra.

 

 

 • Dold kopia kan skickas direkt i webbmailgränssnittet på one.com webbmail.
 • Mail skall skickas med heminfo@sorsam.se som avsändare.
 • Endast 200 mail kan skickas per timme. Den egentliga gränsen för One.com går vid 300 mail (unika mottagare) per timme, men man behöver lämna marginal för ytterligare mailkonversationer per timme (ex. inom styrelsen etc.).
  Det betyder: 300 mottagare = 200 mail första timmen. Vänta 1 timme, skicka nästa runda med upp till 200 mottagare, o.s.v.
 • Mailbegränsningen gäller hela domänen, inte enstaka avsändaradresser.

Ta total (regelbunden) backup på hemsidan, databasen och alla inlägg på bloggen

En backup av bloggen, alla filer, alla inlägg och databasen bör tas med jämna mellanrum för att säkerställa kontinuitet ifall ett haveri av något slag inträffar. Tillägstjänsten backup hos One.com och Jetpack är inte aktiverad per 2018-02-12. Uppdatering av publiceringsprogramvaran WordPress kan också orsaka oönskade fel och effekter. Backup bör tas innan uppdatering. Se Uppdatera WordPress och tillägg till senaste version på www.sorsam.se

 • Skapa en lokal mapp på dator i formatet
  sorsam_se_backup_åååå-mm-dd
 • Logga in på FTP mot ftp.sorsam.se. Ladda ner ALLA filer/mappar som INTE börjar _, ex _backup, _arkiv o.s.v. på till den lokala mappen.
  Mappar och filer som börjar på _ är endast till för lagring på servern och är inte knutna till hemsidan.
 • Komprimera mappen alla filerna till en .zip-fil i formatet sorsam_se_backup_åååå-mm-dd.zip.
 • Logga in på wordpressbloggen. Gå till Verktyg/Exportera. Exportera Allt innehåll. En lokal .xml-fil sparas på din dator i formatet
  srskogenssamfllighetsfrening.wordpress.åååå-mm-dd.xml.
 • Logga in på kontrollpanelen One.com. Gå till PHP & Databas – Maria DB. I droplisten för PhpMyAdmin, välj databas sorsam_se.
  I phpMyAdmin, klicka Export i menyraden, välj Custom, se till att Output är valt till Character Set utf-8 och Compression None. Format ska vara SQL. Klicka Go längst ner. En fil i formatet sorsam_se.sql sparas på din dator.
 • Via FTP, gå till mappen _backup. Skapa en mapp i formatet
  _åååå_mm_dd_complete_backup. Ladda upp de tre tidigare skapade filerna;
  sorsam_se_backup_åååå-mm-dd.zip
  srskogenssamfllighetsfrening.wordpress.åååå-mm-dd.xml
  sorsam_se.sql
 • Backup klar.

Uppdatera WordPress och tillägg till senaste version på www.sorsam.se

WordPress tillgängliggör uppdateringar för publiceringsprogramvaran regelbundet. WordPress notifierar i Panelen att en ny version finns tillgänglig. Om inget görs uppdateras WordPress automatiskt efter en tid. Ett mail skickas till postmaster@sorsam.se efter att uppdatering skett. E-postadressen postmaster@sorsam.se bör forwardas till hemsideansvarig i kontrollpanelen på One.com för kännedom.
En backup bör tas med jämna mellanrum, åtminstone innan uppdatering av WordPress sker p.g.a. att vissa versioner kan innehålla okända buggar och fel vilket leder till att bloggens funktionalitet avsevärt försämras. Efter att man tagit backup kan uppdateringen ske manuellt för ökad kontroll över uppdateringstidpunkten. Under uppdateringen går hemsidan inte att nå under ett kort ögonblick.

Uppdateringar till tillägg görs tillgängliga med jämna mellanrum. Uppdatering av tillägg på bloggen sker inte automatiskt. En backup bör tas innan tillägg uppdateras. Tillägg och WordPress kan med fördel uppdateras samtidigt. Tillägg som inte används på bloggen men ändå vill sparas bör inaktiveras då uppdateringar av dessa kan leda till oönskade effekter på bloggen.

Tillägg (Add-ons) på bloggen sorsam.se

Advanced Excerpt – kontrollerar hur mycket av texen som syns i ett inlägg och hur mycket som hamnar inom gränsen för [Läs mer…] Bättre funktioner än WordPress egen funktion för utdrag.

Akismet Anti-Spam – hindrar majoriteten av skräppostkommentarer och fejkade konton på bloggen. Är knuten till e-postadressen postmaster@sorsam.se.

Child Theme Configurator – Förenklat skapande av underteman till teman. Teman återställs till standard när WordPress/temat uppdateras, underteman (child themes) behåller sina ändringar vid uppdateringar.

Fourteen Colors – utökat stöd för fler färger på bloggen. Ställ in egna färger på fler element än grundutförandet erbjuder.

Jetpack från WordPress.com – kopplar ihop bloggen med ett flertal användbara funktioner från Jetpack, bl.a. besöksstatistik, gilla-funktioner, prenumeration på inlägg, utskriftsfunktionalitet m.m.

Mmm Simple File List – hämtar alla filer i en fördefinierad mapp på servern och listar samtliga under en angiven rubrik. Dumpa filer i utpekad mapp för att länk till filen ska dyka upp automatiskt på sidan.

Lägg till mail i mobilen eller på datorn (externa guider på One.com)

På One.com finns en mängd supportartiklar för inställning av e-postapplikationer. Då dessa ständigt förändras och uppdateras visas de inte på denna sida. Se istället artiklarna på One.com. Artiklarna är detaljerat skrivna så att de är lätta att förstå och följa.

Samtliga supportartiklar på One.com för inställning av e-postapplikationer.

Tryckeri för pappersutskick Sörsam

Rentryck Offset AB
Sadelmakarvägen 11A
Box 527
146 33 Tullinge
Tel. 08-778 89 89
Fax. 08 778 85 86
E-post info@rentryck.se
www.rentryck.se

Kontaktperson: Stefan Renner

Offererade priser per september 2017

Enkelsidig A4, sv/v, 270 ex, inkl. hemleverans, 280 kr
Offert 17-3740

Dubbelsidig A4, sv/v, 270 ex, inkl. hemleverans, 420 kr
Offert 17-3740

A4 3 sidor eller fler, sv/v, 270 ex, inkl. hemleverans, häftning övre vänster hörn, 750 kr
Offert 17-3741

Årsredovisning A4 (ex. 12 sidor), sv/v, 270 ex, inkl. hemleverans, häftning i rygg, 1480 kr
Offert 17-3742


Sidor att uppdatera efter årsstämma på sorsam.se

Styrelse, revisorer, valberedning

Ansvarsområden

Protokoll årstämmor, deklarationsinfo, verksamhetsberättelser m.m.

 

 

%d bloggare gillar detta: