Kabel-TV nät

Information om SÖRSAM’s kabel-TV nät

Efter beslut på Samfällighetens årsmöte våren 2007 så har ett avtal med 5 års löptid tecknats med Com Hem. Avtalet innebär att Com Hem uppgraderat vårt Kabel-TV nät till ”3-hål i väggen”-standard vilket, utöver möjligheten att titta på TV, även gör det möjligt att utnyttja nätet för bredband och ip-telefoni . I avtalet ingår även ett serviceavtal på anläggningen.

Uppgraderingen kan sägas bestå av två olika delar:

  • Utbyte av alla förstärkare i Sörskogen till en modell som, jämfört med de gamla förstärkarna, även klarar av dubbelriktad kommunikation och de ytterligare frekvensband som krävs för de nya tjänsterna
  • Utbyte av antennuttagen i fastigheterna från vanliga antennuttag till uttag som har 3st anslutningar. (Data, TV, FM).

I några fastigheter har inte alla uttag bytts ut i samband med uppgraderingen då den befintliga installationen i fastigheten inte uppfyllt gällande krav för ”3-hål i väggen”-standard. Exempel på detta kan vara att den koaxialkabel man använt mellan antennuttagen i fastigheten haft fel motstånd (rätt värde är 75ohm), eller att installationen ej varit fackmannamässigt utförd.

Det finns även några fastigheter där inga uttag bytts ut, för dessa gäller att när fastighetsägaren beställer någon tjänst som kräver 3-hål i väggen så skall Com Hem kostnadsfritt byta ut uttagen i fastigheten.

Den gjorda uppgraderingen har inte inneburit några förändringar vad gäller tillgången på TV-kanaler, precis som innan uppgraderingen finns det både analoga och digitala TV-kanaler. För att kunna se digitala kanaler via Kabel-TV nätet krävs dock att man har en dekoder, antingen en separat box, eller en inbyggd i TV´n samt ett abonnemangskort.

För mer information om de tjänster Com Hem erbjuder samt instruktioner hur man kopplar in modem m.m. hänvisas till www.comhem.se

Telnr Com Hem Kundservice: 0771-55 00 00
E-post Com Hem Kundservice: kundservice@comhem.com

%d bloggare gillar detta: