Sörsam ändrar rutiner för nya dataskyddsförordning, GDPR

Som samfällighet är vi skyldiga att anpassa vår hantering av personuppgifter när den nya dataskyddsförordningen, GDPR, ersätter Personuppgiftslagen, PUL, den 25 maj i år.

Först kommer vi rensa alla personuppgifter från hemsidan där vi inte har ett skriftligt samtycke från berörda personer. Det innebär till exempel att vi måste tillfälligt ta bort alla stämmoprotokoll från hemsidan för att sedan publicera versioner där vi maskerat alla personuppgifter (t ex namn på de som skrivit motioner). Originalen kommer finnas kvar i fysisk form.

Vi kommer också behöva ett aktivt samtycke från var och en som vill stå kvar på våra maillistor och upprätta en hel del nya rutiner internt i samfälligheten. Mer information om detta kommer senare.

Debiteringslängden (information om fastighetsägarna som underlag för fakturering av medlemsavgifter) påverkas inte av GDPR. Eftersom medlemskap i Sörsam är obligatoriskt för samfällighetens delägare så ger den nya lagen oss laglig rätt att ha denna förteckning utan samtycke.