Slutbesiktning av taken klart

Slutbesiktnings av taken har genomförts och därmed är takprojektet slutfört. Om du upptäcker skador som uppkommit på grund av takomläggningen skall detta rapporteras direkt till Nynäs Tak.

Nynäs Tak AB
Cementvägen 22
136 50 Haninge
08-500 126 60