Risk för nedfall från takrenoveringen

Hej grannar.

Styrelsen skulle vilja informera om att det föreligger en viss risk för nedfall från takrenoveringen när det utförs arbete på den egna samt närliggande fastigheter. För att undvika skador på möbler, dynor, markiser etc. kan det vara en bra idé att tillfälligt flytta bort saker som kan smutsas ner av nedfall under de fåtal dagar renoveringen pågår i fastighetens omedelbara närhet.

Det har även förekommit nedfall via den öppna takkupolen i badrummet under tiden arbetet sker i närheten av den. Även här kan det vara bra att täcka över eller flytta bort saker som kan vara ömtåliga.

Självklart arbetar entreprenören med att försöka att minska dessa risker och styrelsen har en konstant pågående dialog med entreprenören för att få arbete att gå så smidigt som möjligt. Men det skadar ju aldrig att vara på den säkra sidan.

Om du har frågor eller synpunkter kring takrenoveringen, tveka inte att kontakta takansvarig marko.grbovic@sorsam.se eller styresen@sorsam.se.