Påminnelse: Sörsams extra årsstämma 9 oktober 2017

Här kommer en påminnelse för Sörsams extra årsstämma imorgon måndag 9 oktober 2017 kl 19.00 i Huddingegymnasiets Aula, Gymnasietorget 1.

Två frågor kring Sörsams budget har väckts och som styrelsen anser att medlemmarna behöver tycka till om.

1) Budgetteknisk förändring för att förtydliga kostnaden för takrenoveringen

2) Förslag till ändring av budgetposten för styrelse- och revisionsarvoden på grund av Skatteverkets regler för dessa

Båda förslagen till ändringar beskrivs ytterligare i bifogad framställan med förslag till beslut.

Kallelse extra årsstämma 2017

Denna extra kallelse har redan delats ut i alla föreningens medlemmars brevlådor den 25 september 2017.