Påminnelse om årsstämma 12 mars 2019 kl 19.30 på Folkes

Styrelsen vill påminna om att årsmötet kommer att hållas den 12:e mars i Folkes lokaler i Huddinge centrum.
Årsmötet börjar 19:30. Kallelsen kommer att delas ut inom en snar framtid.