Påminnelse: Endast grenar, ris, granar och dyl. på majbrasan

Tyvärr har någon eller några lagt plastsäckar, tjocka stockar, kapade träd, tjockare grenar, stubbar och säckar med sopor på majbrasan. Vi vill påminna om att det är endast tillåtet att att lägga grenar, ris, granar och dylikt som brinner upp snabbt på majbrasan. Precis så som det varit i alla år!

Dessa saker måste städas undan innan brasan tänds, annars kommer det ta för lång tid för allt att brinna upp och eldvakterna kommer att få stå vid brasan hela natten.

Att lägga stockar, träd, skräp etc. på brasan är inte ett snabbt sätt att bli av med lite trädgårdsavfall som är jobbigt att köra till tippen där det hör hemma. Det är ett beteende som tyvärr förstör för alla i området. Tidigare år har man hittat och städat undan bl.a. resårmadraser och fönster på brasan. Sådant hör hemma på återvinningsstationen.

Kontakta gärna styrelsen om du vet vem eller vilka som lagt detta på brasan så att det kan städas undan innan valborg.