Nytt bredbandsavtal med Telenor (Bredbandsbolaget)

Hej grannar.

Nu har styrelsen tecknat ett nytt bredbandsavtal med Telenor (tidigare Bredbandsbolaget). Det nya avtalet innebär högre hastighet samt möjlighet att byta ut sin router som man får låna av Telenor. I och med det nya avtalet så kommer det också att installeras ett nytt fibernät i området. Det nät som idag är installerat i samfälligheten är tyvärr inte av den kvalitet som vi krävde av Telenor för fem år sedan när det första avtalet ingicks. Styrelsen har haft en löpande dialog med Telenor om bristerna i vårt nät och detta ledde fram till att Telenor erbjöd oss ett nytt fibernät. Mer info om detta kommer.

När det kommer till tjänsterna i det nya avtalet så kommer den nya hastigheten vara 250/250Mbit/s istället för dagens 100/100Mbit/s.

Den nya tjänsten kommer att driftsättas 1 Januari 2019.

Mer information om det nya fibernätet kommer från styrelsen när vi fått mer information från Telenor.

/Styrelsen