Nya fibernätet klart

Hej Grannar,
Nu är installationen av det nya fibernätet färdigt. Majoriteten av fastigheterna har fått sin konverter utbytt. Samtliga hushåll har nu fått den nya högre hastigheten på bredbandstjänsten.
Under våren kommer CLS att påbörja ett arbete med att byta ut stamfibern i området. Mer info om detta kommer.