Ny säkringsnivå 6A i garagen

Nu är arbetet med att säkra ner samtliga huvudsäkringar i garagelängorna samt att efterkontrollera att alla uttagen har rätt säkring, helt klart. Bakgrunden till nedsäkringen är att föreningen betalade oskäligt höga avgifter till Vattenfall för säkringsnivåer vi inte ens i närheten utbyttjade. Den nya säkringsnivån per garageplats är 6A (ampere). Nu påbörjas en utvärderingsperiod av hur de nya lägre och billigare säkringsnivåerna räcker till.
Som tidigare informerats satt det starkare säkringar i många uttag än vad som är tillåtet. Rätt säkringsnivå är 6A per uttag i garagen. Garagelängorna, garageplatsen, garagebelysning och eluttaget i garaget är samfälld egendom. Att själv stoppa i starkare säkringar i uttaget är inte tillåtet och kan leda till skada på både samfälld och privat egendom som kan åläggas den boende att betala.
Om du upplever problem med elen eller säkringen i ditt garage eller har frågor kring arbetet, hör av dig till styrelsen@sorsam.se