Ny majbraseansvarig sökes

Föreningen söker fortfarande med ljus och lykta efter en ny majbraseansvarig som kan hålla i ansvaret för majbrasan. Styrelsen gick ut med en förfrågan i april till medlemmarna i Sörsam men ingen har anmält intresse. Styrelsen frågade även om föreningen i gamla Sörskogen kunde tänka sig att ta över stafettpinnen ett par år eftersom detta har kommit att bli en gemensam och mycket trevlig tradition i Sörskogen, men inget har hörts därifrån heller. Om inte en ny majbraseansvarig har utsetts innan 1 december 2017 kommer majbrasan 2018 med allra största sannolikhet att ställas in. Inte bara under 2018, utan kanske på obestämd tid. Detta medför också då ett permanent tippningsförbud vid majbraseplatsen vid pumphuset. Otillåten dumpning vid majbraseplatsen kommer att medföra onödiga kostader för föreningen då allt skräp där måste köras till återvinningsstationen i Flemingsberg. Om majbrasan ställs in skall alla gamla julgranar, trädgårdsavfall etc. istället lämnas till återvinningsstationen i Flemingsberg.

Jobbet som majbraseansvarig är inte speciellt ansträngande eller svårt och det finns gott om erfarenhet och riktlinjer att följa. Vi behöver bara någon som utför jobbet. Kontakta gärna styrelsen@sorsam.se om du är intresserad. Det vore tråkigt om denna mångåriga tradition gick i graven.