Nedsäkring av elen i garagen

Föreningens entreprenör har säkrat ner alla huvudsäkringar i samtliga garagelängor. Just nu pågår arbetet med att kontrollera respektive eluttag som finns vid varje garageplats. Många grannar har varit vänliga med att låna ut garagenyckel så att entreprenören kan komma åt och göra dessa kontroller. Att ha fel säkring i uttaget vid garageplatsen kan leda till skada på både samfälld och privat egendom.

Varje uttag ska ha en säkring på 6A (ampere). Chockerande nog meddelar entreprenören att i övervägande delen av de uttag han kontrollerat har den boende stoppat i starkare säkringar än vad som är tillåtet, 10A och uppåt! Garagelängorna, garageplatsen, garagebelysning och eluttaget i garaget är samfälld egendom och det är inte tillåtet att mixtra med ellutaget i pravat regi! Skador till följd av att hantera elluttaget själv kan åläggas den boende att betala!