Motioner till årsmötet 2020

Hej grannar,
Glöm inte bort att skicka in motioner till årmötet som är inbokat till den 10:e mars 2020. Kallelse kommer senare.
Din motion skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.
/Styrelsen