Debitering av medlemsavgift 2016

Vi ska även fortsättningsvis betala vår medlemsavgift till Villaägarnas Riksförbund, efter beslut på årsstämman 2013. Faktura från Villaägarna kommer i brevlådan.

Avgiften för år 2016 är 8000 kr per fastighet och betalas halvårsvis i efterskott.

Debitering halvårsvis med följande förfallodagar och avgifter.
2016-04-30,   4000 kr
2016-10-30,   4000 kr

Förseningsavgift 60 kr för påminnelse 1.
Förseningsavgift 60 kr för påminnelse 2 samt en administrationsavgift på 50 kr för påminnelse 2.