Månadsinformation från närpolisen gällande Grannsamverkan augusti 2023


Ni når informationen för månaden augusti 2023 via denna länk,

https://drive.google.com/file/d/1TSn-fQEk0z-UPtp1izgwvR7St4bvdVLy/view?usp=drive_link

Se även inbjudan till Grannstödsförare i Huddinge,

https://drive.google.com/file/d/1ohLL9msJGO80cEDnsEq18rInOIuy-deN/view?usp=drive_link