Majbrasan 2018 i Sörskogen inställd!

Pga av ett bristande engagemang kommer majbrasan i Sörskogen 2018 tyvärr att behövas sätllas in. Styrelsen har under en längre tid sökt efter någon eller några som kan ta på sig uppgiften som majbraseansvarig ett par år framöver och bära den trevliga traditionen med majbrasa i Sörskogen vidare, men inte hittat någon. Förfrågan har gått ut ett flertal gånger via mail, hemsidan och Facebookgruppen. Styrelsen har inte bara frågat föreningen Sörsams medlemmar, utan också villaföreningen i gamla Sörskogen samt Sörskogens IF som haft försäljning och lotterier vid majbrasan i många år.
Observera att beslutet medför att det är FÖRBJUDETATT DUMPA SIN GAMLA JULGRAN VID MAJBRASAN, då föreningen kan få ombesörja röjning av det som inte bränns. Julgranar, träd, buskar, sly etc. skall lämnas till återvinningsstationen i Flemingsberg. Observera att det råder tippningsförbud i skogsområdena i och runt Sörskogen!