Majbrasa i Sörskogen 2020

En tapper skara grannar på Bläcksvampsvägen har åtagit sig uppgiften att arrangera majbrasa i Sörskogen i år igen! Det är med andra ord tillåtet att kasta sin gran på majbrasan nere vid pumphuset i år. Skylt om det har kommit upp i dagarna på eldplatsen.

OBSERVERA att endast granar/ris/sly får kastas på majbrasan, inga tjocka grenar/stockar som tar flera timmar att brinna upp. Eldvakterna vill ogärna passa elden hela natten eller behöva städa bort alltför stora stycken efter brasan.