Lägesuppdatering fiberprojektet 4 december 2013

Hej grannar.

Här kommer en kort lägesuppdatering hur det går i fiberprojektet just nu. Det kan bli en liten ”Wall of Text” eftersom vi kommit en bra bit på vägen plus att det händer ganska mycket nu mot slutfasen, men läs på för den som är intresserad 🙂 Jag ska försöka vara så kortfattad på varje punkt som möjligt, kom gärna med frågor.

– Under förra och denna vecka har OptiGo dragit så kallad ”stamfiber” från Byan till 12 fastighetslängor i området. På dessa 12 avlämningsställen har det monterats fiberskåp på husfasaden för vidaredragning till respektive hushåll, så kallat ”kundfiber”. Det har påpekats att informationen gällande dessa fiberskåp har varit bristfällig, men de låg heller inte med i den ursprungliga fiberplanen innan grävbolaget upptäckte hur mycket berg vi hade i området, så de blev som en ”plan B”. Vi ber om ursäkt till de som fått ett skåp på fasaden utan vidare förvarning. Kundfiber kommer att dras fram till hushållen under nästa och nästnästa vecka.

– När kundfibern är dragen (se punkt ovan) eller dragningen har kommit en bit på vägen kommer OptiGo att avisera för tilträde till våra hushåll och nyckelhantering för installation av mediaomvandlaren. Detta beräknas ske i mitten av december. Man kommer att göra ”testinstallationer” i ett antal hushåll på Bläcksvampsvägen för att se hur lång tid det tar att göra en installation för tydligare aviseringar. Aviseringen sker ca 3-4 arbetsdagar i förväg. Mer information finns på avseringen samt kontaktuppgifter till OptiGo om man har frågor eller synpunkter gällande installationen eller tillträdet. Missar man installationen av mediaomvandlaren kommer OptiGo att gå minst två varv i området. Är man inte hemma hamnar man bara ”sist i kön”, man missar inte omvandlaren.

– Det har delats ut en placeringslapp om var man vill ha sin mediaomvandlare placerad. Ju fler som lämnar in denna lapp desto bättre kan OptiGo planera för fiberdragningen. Sista inlämningsdag är 6 december. Har man tappat bort lappen eller kastat den hittar man den på http://bennerheim.se/it22/dokument/placeringsanvisning.pdf. Det går bra att maila mig sitt val, mailadress finns på lappen.

– Den mediaomvandlare som monteras i våra hushåll är en ömålig liten sak. För att förhindra onödigt slitage på omvandlarens nätverkskontakt eller att man exempelvis fastnar i/snubblar på en sladd eller dyl. kommer optiGo att montera ett extra nätverksuttag intill mediaomvandlaren som ansluts till omvandlaren. Det är till detta nätverksuttag som vi kunder sen ansluter vår utrustning. Skulle olyckan vara framme är det extra nätverksuttaget lätt och billigt att reparera till skillnad mot om mediaomvandlaren går sönder. Detta extra uttag ingår i avtalat och kostar inget extra.

– Driftsättning av bredbandstjänsten sker någon gång under januari/februari 2014 enligt nuvarande plan. Det kan vara läge att se över uppsägningen av sitt nuvarande bredbandsabonnemang om man har ett, då exempelvis Com Hem har en uppsägningstid på 3 månader om bindningstiden löpt ut. Bredbandstjänsten från Bredbandsbolaget startar inte förrän samtliga hushåll har fått sin mediaomvandlare installerad.

– När vårat nya bredbandsnät är i drift måste respektive hushåll kontakta Bredbandsbolagets kundtjänst och aktivera sin tjänst inom 30 dagar för kostnadsfri aktivering. Aktiverar man inte tjänsten inom 30 dagar tillkommer en startavgift på 495 kr. OBSERVERA! DET FINNS INGET SKÄL TILL ATT INTE AKTIVERA SIN BREDBANDSTJÄNST EFTERSOM FÖRENINGEN ÄNDÅ BETALAR FÖR TJÄNSTEN FÖR SAMTLIGA HUSHÅLL. Det är lika bra att slå igång den, även om man inte planerar att använda den. Det enda man betalar för är frakten för routern som man får låna av Bredbandsbolaget under bindningstiden på 5 år. Man når Bredbandsbolagets kundtjänst på 0770-777 000 alla dagar kl. 8.00–22.00.

– Det ingår IP-telefoni i bredbandstjänsten. Denna tjänst ska också aktiveras hos Bredbandsbolagets kundtjänst inom 30 dagar från att bredbandstjänsten aktiverats, annars tillkommer en startavgift på 295 kr. IP-telefoni är frivilligt, men kostar inget extra utom samtalskostnaderna. Bredbandsbolaget hjälper till att flytta ert nuvarande telefonnummer kostnadsfritt och säga upp det gamla abonnemanget. Observera att IP-telefoni är inte att rekommendera om man har trygghetslarm hemma. Ett alternativ är att flytta sitt nuvarande telefonnummer till IP-telefoni för billigare samtalskostnade och skaffa ytterligare ett telefoniabonnemang för trygghetslarmet.

Så är läget just nu. Frågor, synpunkter, åsikter – shoot!