Kompletterade beslutsunderlag för extrastämman gällande taken 18 jan.

Här kommer kompletterande beslutsunderlag inför extramötet gällande taken 18 januari kl.19.00 i Huddingegymnasiets aula.

Det är tre filer i .pdf-format. Kontakta styrelsen på styrelsen@sorsam.se om du har problem att läsa filerna.

Finansiering av takbyte – förslag till beslut.pdf

PM Sörskogens Samfällighet val av entreprenör.pdf

Sammanställning alla anbud.pdf

Extrastämma gällande taken 18 januari 2017, kl 19.00 i Huddingegymnasiets aula

3 reaktioner på ”Kompletterade beslutsunderlag för extrastämman gällande taken 18 jan.”

  1. Hej!

    Är inför mötet intresserad av vad som gäller försäkringsmässigt om det t ex läcker in vatten i fastigheten medan taken byts? Ser att skador orsakade av vatten som lägger in i fastigheten medan taket byts inte täcks av vår hemförsäkring, varken den vi hade eller den vi bytte till nyligen (Trygg-Hansas utökade försäkring). Har samfälligheten eller entreprenören en försäkring som täcker detta och om det ligger på entreprenören, är det olika omfattning på de olika entreprenörernas försäkringar? Alternativt finns det någon försäkring som jag som villaägare kan teckna som täcker eventuella skador på fastigheten under bytet?

    1. Föreningen har idag en försäkring som täcker skador, läckage etc. på daglig basis. Den entreprenör som anlitas kommer att ha krav på sig att inneha en egen försäkring som täcker händelser orsakade under entreprenadtiden. Vi har en boende i föreningen som arbetar med just entreprenadförsäkringar som har erbjudit sig att bistå styrelsen och takgruppen i arbetet att granska entreprenörens försäkring.

Kommentarer är stängda.