Kallelse Sörsams extra årsstämma 9 oktober 2017

Extra årsstämma 2017 i Sörskogens samfällighetsförening

Tid: Måndagen den 9 oktober kl. 19:00

Plats: Huddingegymnasiets Aula, Gymnasietorget 1
Årsstämman är beslutande organ för frågor som rör samfälligheten. Två frågor kring Sörsams budget har väckts och som styrelsen anser att medlemmarna behöver tycka till om. Styrelsen lägger därför fram ett förslag till reviderad budget för 2017 med förslag som berör dessa två frågor:

1) Budgetteknisk förändring för att förtydliga kostnaden för takrenoveringen

2) Förslag till ändring av budgetposten för styrelse- och revisionsarvoden på grund av Skatteverkets regler för dessa

Båda förslagen till ändringar beskrivs ytterligare i bifogad framställan med förslag till beslut.

Kallelse extra årsstämma 2017

Denna extra kallelse har redan eller kommer inom kort att delas ut i alla föreningens medlemmars brevlådor.

2 reaktioner på ”Kallelse Sörsams extra årsstämma 9 oktober 2017”

 1. Hej Greta,

  Tack för ditt mail.
  Höjningen av arvodet är från 8 000 till 16 000 som det ska dras 50 % skatt på (eftersom de flesta i styrelsen ligger över gränsen för marginalskatt). Arvodet efter skatt föreslås alltså bli oförändrat. Kostnaden blir därför 16 000 + arbetsgivaravgifterna. Sedan är det fler arvoden i den posten – revisorernas arvoden och den roll som motsvarar Byanvärden som just nu är vakant i väntan på att arvodes- och skattefrågan blir avgjord.

  Angående budgetposten Takunderhåll så har du rätt, den ska vara oförändrad. Vi kommer att informera om denna miss på extrastämman.

  Vi har inte ansett att det föreligger någon anledning att öppna för motioner till denna extrastämma då syftet endast är att fråga medlemmarna om de accepterar justeringen av budgeten. Motioner kommer behandlas i vanlig ordning av ordinarie årsstämma i mars.

  Avsättningen till underhållsfonden har vi inte föreslagit någon ändring från den budget som togs på ordinarie årsstämma. Beloppet 10 000 kronor som anges i stadgarna är ett minimibelopp och stämman beslutade att sätta det beloppet på 400 000 i år. När takrenoveringen är färdig så vet vi det slutgiltiga priset och då kommer vi också se över möjligheten att amortera snabbare för att få ner räntekostnaden. Då kan vi till exempel använda underhållsfonden eller låta bli att ta ut hela lånesumman (12 miljoner, varav vi har tagit ut hälften än så länge).

  Mvh
  Johan Tjerneng
  Ordförande Sörsam

 2. Jag har tagit emot en kallelse till extra stämma, där enbart en höjning av arvodet finns som ny punkt. Stämmer det att höjningen exklusive arbetsgivaravgifter går från 8000 kr till 20 000 kr i snitt per styrelsemedlem?I kallelsen till ordinarie stämma finns budgeten för 2017 där hittar jag inte den post om 6075000 kr som finns under rubriken ”Original Budget” under takrenovering. Finns inte heller med i protokollet från årsstämman §14. Kostnaden för takrenovering togs inte upp på årsmötet över huvud taget. När jag påtalat detta har jag fått till svar att ”amortering och ränta finns ju med” Jag har skickat ett förslag på en långsiktig finansieringsplan till ordförande.
  Sedan undrar jag varför det inte har lämnats möjlighet att ställa motioner till extra stämman. Enligt stadgarna ska vi avsätta 10 000 till underhållsfond, varför en avsättning om 400 000 nar man kunnat använda pengarna till att minska lånebehovet. Eller finns det planer på andra stora kostsamma renoveringar i dagsläget?

Kommentarer är stängda.